Αναβολή από το Πρωτοδικείο για τον Απόλλωνα Πόντου


Αναβολή για τις 6 Φεβρουαρίου πήρε ο Απόλλων Πόντου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αφορά καταγγελία για την διοικητική σύνθεση των «ροσονέρι» που έγινε στο ΓΕΜΗ και μετά τον σχετικό έλεγχο των στοιχείων απεφάνθη ότι παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παρήλθε στις 4 Αυγούστου 2023.

Όπως είχε αναφέρει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χριστίνα Δερμεντζόγλου: Στις 8/9/2023 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3754295 η από 17/07/2023 με ΓΑΚ 15843/21.07.2023 και ΕΑΚ 13498/21.07.2023 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) με την οποία ζητείται η λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, τον διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 143318560000.

Ως χρόνος συζήτησης της ως άνω αίτησης ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.22).

ΣΧΟΛΙΑ

Νεότερο Παλαιότερο
Εγγραφείτε στο κανάλι μας και γίνετε μέλη: Youtube: Blue Heart TV