Νίκη Βόλου: Σήμερα η Γενική Συνέλευση μετόχων της Νίκης Βόλου
Σήμερα (8/5) στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νίκης Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς. 

Αναλυτικά: 

''Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η  ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ“
ΑΡ. ΓΕΜΗ 151930960000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 08/05/2024

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο. 53/11-04-2024) και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η  ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ“ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 08/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στον Βόλο του Νομού Μαγνησίας και στο Γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Απολογισμός Διοικητικός και πεπραγμένων της ΠΑΕ

Λοιπά θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση,  πρέπει να καταθέσουν τα αποθετήρια των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσάγουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως, καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται πιο πάνω για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 11/04/2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ''


ΣΧΟΛΙΑ

Νεότερο Παλαιότερο
Εγγραφείτε στο κανάλι μας και γίνετε μέλη: Youtube: Blue Heart TV